Osteoporose

Als iemand osteoporose heeft, wordt aangegeven, dat iemand poreuze of zwakke botten heeft.
Bij osteoporose heeft iemand zwakkere botten dan gemiddeld.
In de volksmond wordt hiervoor de naam botontkalking gebruikt, wat niet helemaal correct is.

Osteoporose is een chronische aandoening van het skelet.
Bij osteoporose is er naast minder botmassa, ook een verandering in de structuur van het bot aanwezig, waardoor de sterkte van het bot (nog) minder wordt. Door de zwakkere botten én de veranderende botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken. Botbreuken zijn dan ook meestal het eerste signaal om nader onderzoek naar osteoporose te starten. Een volgende breuk kan wellicht minder onschuldig zijn, dan de eerste.
Bij een wervelinzakking denkt men bijvoorbeeld niet direct aan een botbreuk, maar dat is het wel.

Bot is levend weefsel dat continu wordt vernieuwd. Gedurende het hele leven wordt nieuw botweefsel aangemaakt en wordt oud botweefsel afgebroken. Tot het 30e-35e levensjaar zijn beide processen in evenwicht. Na het 30e-40e jaar gaat het lichaam meer bot afbreken dan aanmaken. Dat is normaal en hoort bij het ouder worden.
Van osteoporose wordt gesproken wanneer de botafbraak overmatig is.

Jaarlijks breken ruim 105.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose.
Naarmate iemand ouder is, neemt de kans om iets te breken dus toe door de afname van de botsterkte.
Vooral ingezakte (gebroken) wervels en breuken in pols, arm en heup komen veel voor.
De meeste mensen komen er (te) laat achter dat ze osteoporose hebben.
Botbreuken veroorzaken pijn, invaliditeit, verlies van zelfstandigheid en levenskwaliteit of zelfs vervroegde sterfte.

In Nederland zijn op dit moment meer dan 900.000 mensen met osteoporose.
Met het toenemen van het aantal mensen, dat een hoge leeftijd bereikt, wordt zelfs een stijging verwacht naar 1.300.000 in 10 jaar tijd.
Bij vrouwen komt osteoporose vaker voor dan bij mannen.
De verhouding is  2/3 vrouw en 1/3 man.

Als gevolg van osteoporose wordt het lichaam korter en worden de voeten langer.
Bij het ouder worden verandert ook de spanning op de ligamenten in het lichaam.
Een ligament is een band, die botten of stukken kraakbeen met elkaar verbindt.
Ligamenten zijn aangehecht aan de uiteinden van de botten en rond de gewrichten.
Ze beperken de beweging van de gewrichten, zodat die niet ontwricht raken.
Als de ligamenten in de voeten in kwaliteit achteruitgaan, door osteoporose, wordt het verbindend weefsel losser.
Daardoor komen de voetbotjes losser te staan, hetgeen leidt tot verlenging van de voeten.
De voet vraagt als het ware om meer ruimte in de schoen.

Klachten aan voet, enkel, knie, heup, of rug?

Maak direct een afspraak

Oorzaken

 • Erfelijkheid
 • Geslacht
 • Vermindering oestrogeen hormoon na overgang bij vrouwen
 • Het hebben van een nierziekte, darmziekte, reuma of te snel werkende schildklier
 • Medicijngebruik, prednison of corticosteroïden
 • Overmatig roken
 • Overmatig alcohol gebruik
 • Weinig beweging
 • Weinig zonlicht
 • Ongezond voedingspatroon
 • Laag lichaamsgewicht
 • Leeftijd ouder dan 50 jaar

Symptomen

 • Pijn in de rug
 • Plotseling kleiner geworden
 • Kromme rug door ingezakte/gebroken wervels
 • Soms veel pijn
 • Impact op inwendige organen, longen, maag of blaas
 • Verlies aan evenwicht, instabiliteit
 • Vermoeidheid in voeten, benen en rug
 • Pijnklachten in voeten, benen en rug
 • Snel zwikken van de enkels
 • Standsafwijking van de voeten
 • Snel slijten van schoenen

Wat kunt u zelf doen?

 • Ontwikkel een gezonde leefstijl
 • Beweeg voldoende
 • Eet gezond en gevarieerd, met voldoende Calcium en vitamine D
 • Zoek hulp bij over-/ondergewicht
 • Stop met roken
 • Beperk de inname van alcohol
 • Draag de podotherapeutische inlegzolen altijd
 • Doe de oefeningen regelmatig die de podotherapeut u heeft gegeven
 • Vraag bij de huisarts om een botdichtheidsmeting en eventueel een bloedonderzoek bij aanwezigheid van bovengenoemde symptomen

Wat kan de podotherapeut voor u doen?

 • De podotherapeut onderzoekt met analyse-apparatuur uw klachten, waarbij speciale aandacht wordt gegeven, aan uw houding, uw looppatroon, de stand van uw voeten, uw tenen op drukplekken, uw enkelgewricht, uw knieën en uw heupen 
 • Ook zullen uw voeten worden gecontroleerd op eeltvorming en likdoorns
 • Uw nagels zullen worden geïnspecteerd op onregelmatigheden, die door een veranderende stand van de voeten kunnen optreden
 • Podotherapeutische inlegzolen kunnen worden ingezet om de stand van uw voeten te corrigeren en ook uw looppatroon te verbeteren, waardoor pijn en vermoeidheid zullen verminderen
 • Siliconen ortheses kunnen worden ingezet om drukplekken op de tenen te voorkomen of te verminderen
 • Vilttherapie kan worden ingezet ter ontlasting van de drukplekken
 • Oefeningen kunnen worden meegegeven ter verbetering van uw looppatroon, waarmee wordt geleerd de spieren op een juiste manier te belasten, waardoor vermoeidheid wordt gereduceerd en stabiliteit in het looppatroon wordt gecreëerd
 • Door het verbeteren van de voetstand en het looppatroon, sluit het enkelbot (de talus) beter in de enkelvork, wat de kans op zwikken verkleint 
 • Een (sport)schoen advies zal zeker aan de orde komen
 • Voor speciaal ondersteunend schoeisel kunt u worden doorverwezen naar een orthopedisch schoenmaker
 • Eventueel wordt u doorverwezen naar een (medisch)pedicure

Wat kunt u verwachten?

 • Afhankelijk van het voortgeschreden proces van het ontstaan van osteoporose zijn de verwachtingen redelijk tot goed

Eventuele verwijzing naar andere zorgverleners en/of specialisten

 • Voor speciaal ondersteunend schoeisel kunt u worden doorverwezen naar een orthopedisch schoenmaker
 • Een doorverwijzing naar een medisch pedicure kan aan de orde komen
 • Een verwijzing naar een fysiotherapeut, die u kan leren hoe u de spieren in uw benen kunt versterken, waardoor u stabieler gaat lopen, kan nodig zijn
 • Als u nog niet bij uw huisarts bent geweest, dan is het zeker raadzaam om een botdichtheidsmeting en eventueel een bloedonderzoek te laten doen
Afspraak maken?

Kom eens vrijblijvend langs